Na přerovsku skončil zákaz odebírání povrchových vod

08.10.2018
5.10.2018 skončil pro Přerovsko zákaz nakládaní s povrchovými vodami, který byl kvůli dlouhotrvajícímu suchu vyhlášen 7. srpna. Dva měsíce nesměla být z toků odebírána voda – a to ani vědrem či konvemi – malé vodní elektrárny mohly z Bečvy a Strhance brát vodu pouze na základě povolení. Všechna tato opatření byla 5. října rozhodnutím vodoprávního úřadu zrušena. 

„Vzhledem ke zlepšení situace na většině toků - a vzhledem k předpokládanému vývoji hydrologické situace – jsme rozhodli, že opatření už není v takovém rozsahu odůvodněné,“ uvedla Pavla Tomčíková z přerovského magistrátu. Zdůraznila ale, že i nadále je nutné s povrchovou i podzemní vodou nakládat hospodárně.

Stejné opatření muselo být pro suchem vyprahlé Přerovsko přijato i v roce 2017 – a trvalo sedm týdnů.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Přerovska